Danh Mục sổ tay
Danh Mục

Sổ tay là sản phẩm giúp chúng ta viết lại những thông tin cần thiết trong công việc, thông tin hàng ngày, hội hộp, ngoài ra cũng có thể tặng khách hàng để tạo mối quan hệ gắng kết, giúp khách hàng có thể nhớ tới chúng ta khi sử dụng.

Hotline:
0944 69 32 77 - Ms.Phương
E: qchoanhao@gmail.com