Danh Mục sổ tay
Danh Mục

Sổ tay loxo là sản phẩm đơn giản phù hợp để tặng, làm sổ ghi chép thông tin. Sổ tay loxo thường có quy cách đơn giản như:
- Bìa in giấy couche, hoặc giấy Kraft, bìa có thể bồi dầy, hoặc bồi gấp mép,
- Ruột thì giấy Ford 80 hoặc 100, số tờ nằm trong khoản 50 - 75 tờ
- Có thể chèn thêm các trang giới thiệu, quảng cáo kèm theo ruột

Hotline:
0944 69 32 77 - Ms.Phương
E: qchoanhao@gmail.com